คำขวัญประจำอำเภอ :: ตาลสุมน่าอยู่ ผู้คนใฝ่ธรรม ลือนามผ้าห่มดี ฝักบัวมีรสหวาน ต้นตาลสง่างาม ตำนานน้ำมูลใส กราบไหว้หลวงปู่สวนศักดิ์สิทธิ์ แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง 
   

นางปานรดา หอมสมบัติ
ผอ.รพ.สต.สำโรง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
   
 
นางสาวปนิตา เข็มเพ็ชร
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

นางสาวภัทรจิตร คำน้อย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

นางโฉมไสว จันทร์เกษ
พนักงานธุรการ
 

นางคำพันธ์ พิลาแดง
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
   
นางสมยงค์ ผลสวัสดิ์
พนักงานบริการ